Detaljregulering for verftsområde

Ing. Øyvind Jørgensen as har hatt ansvaret med planarbeidet å Detaljregulering for gnr/bnr 40/5 mfl. Verftsområdet, planid 201704.

Utviding av industriareal med kaier og pir på verftsindustriområde

Stort pågåande prosjekteringsarbeid på Kjøtteinen. Vestre kai og pir. Ing. Øyvind Jørgensen har ansvaret for: Ansvarleg søkjar. Prosjektering av landskapsutforming med kai og pir. TK.2. konstruksjonssikkerheit for kai utbygging. TK.2. Prosjektet inneheld både cellepuntkai, pelekai og fjellkai. Det er opptil 250t pollere på kai Vest og opptil 100t pollere på pir.

Stord sjukeheim

Under nybygget av Stord sjukeheim var vi byggteknisk rådgjevar. Les meir om prosjektet i Årets Prosjekter 2019 (PDF).