Medarbeidarar

Her er alle våre fantastiske tilsette!

Øyvind Jørgensen

Øyvind Jørgensen

Dagleg leiar / Ingeniør - Bygg og anlegg

908 75 570

oyvind@ingjorgens.no

Bjørn Øyvind Jørgensen

Bjørn Ø. Jørgensen

Ingeniør - Bygg og anlegg

466 32 733

bjoern@ingjorgens.no

Gro Fagerbakke Tesdal

Arkitekt og arealplanleggjar

405 52 433

gro@ingjorgens.no

Ståle Tesdal

Sivilingeniør – Bygg og anlegg og industriøkonomi

982 63 426

staale@ingjorgens.no

Svein Svendsen

Ingeniør – Bygg og anlegg

932 92 022

svein@ingjorgens.no

Torstein Grimen

Torstein Grimen

Økonomi & personal

951 81 340

torstein@ingjorgens.no

Joanna M. Danowska

Sivilarkitekt

919 19 974

joanna@ingjorgens.no

Elisabeth J. Franco Nesse

Kontoradministrasjon

959 99 112

elisabeth@ingjorgens.no

Karsten Lorenz

Byggeleder

406 33 191

karsten@ingjorgens.no

Vegard Agdestein

Bygningsingeniør / Arealplanlegger

476 66 761

vegard@ingjorgens.no

Alexander Fjellheim

Bygningsingeniør

92846979

alexander@ingjorgens.no

Isak Andre Grov

Bygningsingeniør

917 27 840

isak@ingjorgens.no

Kim Andre Aga

Byggeleder / Byggmester

907 61 291

kimandre@ingjorgens.no

Tømrarar og murarar

Nokre av våre dyktige handverkarar.