Tenester

Teamet vårt består av ingeniører, arkitekter, byggmestere, teknisk tegnere og rådgivere, med lang og brei erfaring innan faget. Våre tilsette har kompletterande kompetanse og lang erfaring innan sine respektive felt

Rådgivande arkitekt

 • Design og teikning av nybygg – nærings-, service- og bustadformål
 • Ombygging og rehabilitering
 • Plan- og byggesak
 • Tiltaksbeskriving, innhenting av anbod
 • Oppmåling

Areal- og samfunnsplanlegging

 • Områderegulering
 • Detaljregulering
 • Konsekvensutreiingar (KU)

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektleiar
 • Prosjekteringsleiar
 • Byggeleiar

Rådgivande ingeniør

 • Dimensjonering av stål-, tre- og betong- konstruksjonar
 • Brannsikkerheitsstrategi
 • Energirådgiving for bygg
 • Prosjektering av fundamenter, støttevegger, kaier og bruer
 • Veg-, Vass- og avlaupsteknikk

 Me har også moglegheit til å tilby totalprosjekt for kundar der me står som hovudentreprenør.

Interessant? Ta kontakt!