Tenester

Teamet vårt består av ingeniører, arkitekter, byggmestere, arealplanleggere og rådgivere, med lang og brei erfaring innan faget. Våre tilsette har kompletterande kompetanse og lang erfaring innan sine respektive felt.
ij_icon_ruler

Rådgivande arkitekt

Design og teikning av nybygg – nærings-, service- og bustadformål

Ombygging og rehabilitering

ij_icon_office

Areal- og samfunnsplanlegging

Områderegulering

Detaljregulering

Konsekvensutreiingar (KU)

ij_icon_man

Prosjektadministrasjon

Prosjektleiar

Prosjekteringsleiar

Tiltaksbeskriving, innhenting av anbod

Plan- og byggesak

Ansvarleg søkjar

ij_icon_bulb

Rådgivande ingeniør

Dimensjonering av stål-, tre- og betong- konstruksjonar

Brannsikkerheitsstrategi

Energirådgiving for bygg

Prosjektering av fundamenter, støttevegger, kaier og bruer

Veg-, Vass- og avlaupsteknikk

Oppmåling

ikon-tomrer

Tømrer

Vedlikehold

Restaurering

Tilbygg

Nybygg

Tar både store og små prosjekter

Me har også moglegheit til å tilby totalprosjekt for kundar der me står som hovudentreprenør.

Interessant? Ta kontakt!