Utviding av industriareal med kaier og pir på verftsindustriområde

200419-Stord_Yard-Lars_Melkevik-0870

Stort pågåande prosjekteringsarbeid på Kjøtteinen. Vestre kai og pir.

Ing. Øyvind Jørgensen har ansvaret for:

  • Ansvarleg søkjar.
  • Prosjektering av landskapsutforming med kai og pir. TK.2.
  • konstruksjonssikkerheit for kai utbygging. TK.2.

Prosjektet inneheld både cellepuntkai, pelekai og fjellkai.

Det er opptil 250t pollere på kai Vest og opptil 100t pollere på pir.