Detaljregulering for verftsområde

Ing. Øyvind Jørgensen as har hatt ansvaret med planarbeidet å Detaljregulering for gnr/bnr 40/5 mfl. Verftsområdet, planid 201704.
Dronebilde22082019_web

Planleggjar for dette arbeidet var Gro Fagerbakke Tesdal, og oppdragsgivar var Kværner. 

Detaljregulering omfattar verftsområdet fram til Eldøyane næringspark og del av bustadområde i nord vest. Detaljregulering følgjer hovudtrekk i tidlegare reguleringsplan, men som følgje av nye krav i plan- og bygningslova 2008, og etter ei vurdering av behov når det gjeld utvikling av næringsareala er det gjort endringar og lagt inn nye formål med meir spesifikke føresegner.

«Kommunestyret i Stord kommune vedtok planen i møte 30.09.2021 i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Me vil takka for godt samarbeid med Kværner ( No Aker Solutions as), Multiconsult as som har gjort støyvurdering samt Stord kommune, eining for regulering, byggesak og oppmåling.

Nedlastingar

Korte fakta

Ferdigstilling

2021

Merknader

Oppdragsgivar: Kværner