Bustadprosjekt i Åsringen

Bustadprosjekt i Åsringen 55 a og 55b, med 4 stykk husvære og heis.
278_1915409447

Tiltakshavar: Svehaugen AS

Ansvar: 

  • Utarbeide reguleringsplan
  • Ansvarleg søkar i tiltaksklasse 2
  • Arkitektonisk utforming med 3d visualisering og utomhusplan
  • Prosjektering av VA- anlegg, brannstrategi, geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjon sikkerheit i tiltaksklasse 2
  • Seksjonering av bustadane
  • Byggeleiing
  • Tømmerarbeid inkludert taktekking og innreiing

Plankart

Åsringen 55A

Åsringen 55B

Korte fakta

Ferdigstilling

2019

Merknader

Tiltakshavar: Svehaugen AS