Einebustad i Sveinslio

Komplett utført frå A til Å. regulering – byggesak – arkitekt – ingeniør – utføring – oppfølging

Solbakken

Oppføring av 17 leiligheter i Bjellandsvegen 137 A og B der me har ivaretatt heile prosessen frå A til Å, frå reguleringsplan til ferdig produkt.

Stjerneblokka

Byggetrinn 2 av Stjerneblokka er fullført i 2014. Byggetrinn 2 er 4 etasjer påbygg på eksisterande bilbutikk i 1 og 2 etasje. Alle etasjar er leigd ut.

Hotell i Haugesund

Scandic Hotell i Kirkegaten 166 er eit 6 etasjer høgt bygg i Haugsund sentrum. Ansvar for Arkitektur, struktur, brann.  

Bodø Hovedflystasjon

Ansvar Ansvarleg søkar, ansvar for arktektur, struktur, brannteknisk, veg, VA- anlegg og utomhusplan

Leirvik Brygge

Leilegheitar, kontor og museum. Ansvar Ansvarleg søkar, ansvar for arkitektur og struktur

NC Stavanger

Ansvar: Ansvarleg søkar, ansvar for arkitekur, ansvar for struktur