Stjerneblokka

Stjerneblokka

Byggetrinn 2 av Stjerneblokka er fullført i 2014.

Byggetrinn 2 er 4 etasjer påbygg på eksisterande bilbutikk i 1 og 2 etasje.

Alle etasjar er leigd ut.

Ferdigstilling

2014

Kontakt

Kjell Fylkesnes