Bodø Hovedflystasjon

Bodø Hovedflyplass

Ansvar

Ansvarleg søkar, ansvar for arktektur, struktur, brannteknisk, veg, VA- anlegg og utomhusplan

Korte fakta

Ferdigstilling

2004–2005