NC Stavanger

Kvaerner_Stavanger

Ansvar:

Ansvarleg søkar, ansvar for arkitekur, ansvar for struktur

Ferdigstilling

1996