Detaljregulering for verftsområde

Ing. Øyvind Jørgensen as har hatt ansvaret med planarbeidet å Detaljregulering for gnr/bnr 40/5 mfl. Verftsområdet, planid 201704.

Utviding av industriareal med kaier og pir på verftsindustriområde

Stort pågåande prosjekteringsarbeid på Kjøtteinen. Vestre kai og pir. Ing. Øyvind Jørgensen har ansvaret for: Ansvarleg søkjar. Prosjektering av landskapsutforming med kai og pir. TK.2. konstruksjonssikkerheit for kai utbygging. TK.2. Prosjektet inneheld både cellepuntkai, pelekai og fjellkai. Det er opptil 250t pollere på kai Vest og opptil 100t pollere på pir.

Teinevikjo

Prosjekt med 37 sentrumsnære leilegheitar på kaikanten, frå kr. 3 850 000 til kr. 7 150 000, og 28 sjøbuer. Tiltakshavar: Solbakken Stord AS Ansvar: Lage reguleringsplan Ansvarleg søkjar i tiltaksklasse 2 Arkitektonisk utforming PRO: konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 2 PRO: bygningsfysikk tiltaksklasse 2 PRO: Geoteknikk tiltaksklasse 2 PRO: brannstrategi tiltaksklasse 2 Plankart Sjå salobjekt på Finn. […]

Stord sjukeheim

Under nybygget av Stord sjukeheim var vi byggteknisk rådgjevar. Les meir om prosjektet i Årets Prosjekter 2019 (PDF).

Einebustad i Sveinslio

Komplett utført frå A til Å. regulering – byggesak – arkitekt – ingeniør – utføring – oppfølging

Solbakken

Oppføring av 17 leiligheter i Bjellandsvegen 137 A og B der me har ivaretatt heile prosessen frå A til Å, frå reguleringsplan til ferdig produkt.