Detaljregulering for verftsområde

Ing. Øyvind Jørgensen as har hatt ansvaret med planarbeidet å Detaljregulering for gnr/bnr 40/5 mfl. Verftsområdet, planid 201704.

Teinevikjo

Prosjekt med 37 sentrumsnære leilegheitar på kaikanten, frå kr. 3 850 000 til kr. 7 150 000, og 28 sjøbuer. Tiltakshavar: Solbakken Stord AS Ansvar: Ferdigstilling 2019 Kontakt Aktiv Eiendom Plankart Ei trygg hamn Omtale av Teinevikjo og Med topp moderne leilegheit i Teinevikjo, seglbåten like ved og eiga sjøbod på kaiplan har Marius og […]

Stord sjukeheim

Under nybygget av Stord sjukeheim var vi byggteknisk rådgjevar. Les meir om prosjektet i Årets Prosjekter 2019 (PDF). Ferdigstilling 2019 Merknader Nybygg

Einebustad i Sveinslio

Komplett utført frå A til Å. regulering – byggesak – arkitekt – ingeniør – utføring – oppfølging

Solbakken

Oppføring av 17 leiligheter i Bjellandsvegen 137 A og B der me har ivaretatt heile prosessen frå A til Å, frå reguleringsplan til ferdig produkt.