Teinevikjo

Prosjekt med 37 sentrumsnære leilegheitar på kaikanten, frå kr. 3 850 000 til kr. 7 150 000, og 28 sjøbuer. Tiltakshavar: Solbakken Stord AS Ansvar: Lage reguleringsplan Ansvarleg søkjar i tiltaksklasse 2 Arkitektonisk utforming PRO: konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 2 PRO: bygningsfysikk tiltaksklasse 2 PRO: Geoteknikk tiltaksklasse 2 PRO: brannstrategi tiltaksklasse 2 Plankart Sjå salobjekt på Finn. […]