Røyksundkanalen

Oversikt

Hytteprosjekt ved Røyksundkanalen

9 hytter og 17 bustader kjem ved Røyksundkanalen på Bømlo.

Heimeside: https://royksundkanalen.no/