Leasing av flyttbare kontorbygg

Me tilpasser og leverer komplette bustad, kontor eller administrasjonsbygg. Våre flyttbare bygg kan leverast langs heile norskekysten.
Bild2_2

Kontant frå kr. 0,- Me tilbyr leasing gjennom DnB.

Korte fakta