Rommetveit

3D bilde B1_B2_B3_skulen 2

Utvikling av tomteområde, 6 leiligheter og 4 bustader i Knappahagen, Rommetveit for

Korte fakta