Utviding av dokkport med kai og pir på verftsindustriområde

Prosjekteringsarbeid på Kjøtteinen.

  • Området for ny fjellkai og mellomkai inn mot cellespunt-kai i sør. Kai vest.

Stort pågåande prosjekteringsarbeid på Kjøtteinen. Vestre kai og pir.

Ing. Øyvind Jørgensen har ansvaret for:

  • Ansvarleg søkjar.
  • Prosjektering av landskapsutforming med kai og pir. TK.2.
  • konstruksjonssikkerheit for kai utbygging. TK.2.

Prosjektet inneheld både cellepuntkai, pelekai og fjellkai.

Det er opptil 250t pollere på kai Vest og opptil 100t pollere på pir.