Rommetveit

Utvikling av tomteområde, 6 leiligheter og 4 bustader i Knappahagen, Rommetveit for