Hall Eldøyane

Industrihall levert til Eldøyane Næringspark som totalprosjekt.