Tenester

Rådgivande arkitekt

 • Design og teikning av nybygg – nærings-, service- og bustadformål
 • Ombygging og rehabilitering
 • Plan- og byggesak
 • Tiltaksbeskriving, innhenting av anbod

Areal- og samfunnsplanlegging

 • Områderegulering
 • Detaljregulering
 • Konsekvensutreiingar (KU)

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektleiar
 • Prosjekteringsleiar
 • Byggeleiar

Rådgivande ingeniør

 • Dimensjonering av stål-, tre- og betong- konstruksjonar
 • Brannsikkerheitsstrategi
 • Energirådgiving for bygg
 • Prosjektering av fundamenter, støttevegger, kaier og bruer
 • Veg-, Vass- og avlaupsteknikk

 Me har også moglegheit til å tilby totalprosjekt for kundar der me står som hovudentreprenør.

Interessant? Ta kontakt!